Bé tập đếm số 1 đến 20 bằng Tiếng Anh

Bài hát dành cho cha mẹ và bé, dạy bé tập đếm từ 1 đến 20 bằng tiếng anh. Count 1 to 20.

Xem thêm những bài hát thiếu nhi của BINGO VÀ CÁC BẠN:

Number song – Count 1 to 20: https://bit.ly/35O1Agp

I like summer: https://bit.ly/34JDlRm

I’m a superman: https://bit.ly/3mDLb4R

Skating song: https://bit.ly/3eac9hE

Happy Halloween: http://bit.ly/329AAVx

Alphabet Vietnamese: https://bit.ly/2KtDugO

SUBSCRIBE: http://bit.ly/2W7DQhS

Song: Number song – Count 1 to 20
Songwriter: Phuong Quynh
Singer: Bingo
Copyright by BINGO VA CAC BAN ☞ Do not Reup

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *