Bài hát Giáng Sinh trẻ mầm non – Santa Claus is coming

Một bài hát Giáng Sinh mới được ra mắt trong mùa Giáng Sinh này. “Santa Claus is coming” thích hợp dành cho trẻ mới biết đi, trẻ mẫu giáo, trẻ em và cả thanh thiếu niên. Những bài hát sẽ giúp các bé tạo ra những kỷ niệm của riêng mình.

SANTA CLAUS IS COMING

Santa Claus is coming to the town

Santa Claus is coming to the town

Santa Claus is coming to the town

Santa Claus is coming to the town

He brings the snow, and brings the smile

He’s laughing ha-ha-ha

He’s taking some the presents to the children all over the world

And jingle bell ring all the way Santa Clause is coming

Merry Christmas, wishing you a Merry Merry Christmas!

The lights are on, reindeer’s dancing around the Christmas tree

We’re hand in hand, happiness is here, and now we sing a song

And jingle bell ring all the way Santa Clause is coming

Merry Christmas, wishing you a Merry Merry Christmas!

SUBSCRIBE: http://bit.ly/2W7DQhS

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *