Bài Hát ABC Tiếng Anh Cho Trẻ Em

Bài hát ABC Song tiếng Anh hoàn toàn mới, năm 2020. Dạy bé chữ cái ABC tiếng anh.

Go to your favorite Nursery Rhyme by selecting a title below in our Nursery Rhymes Collection:

ABC Song: https://bit.ly/2IjdtCM

Number song – Count 1 to 20: https://bit.ly/35O1Agp

I like summer: https://bit.ly/34JDlRm

I’m a superman: https://bit.ly/3mDLb4R

Skating song: https://bit.ly/3eac9hE

Happy Halloween: http://bit.ly/329AAVx

Alphabet Vietnamese: https://bit.ly/2KtDugO

SUBSCRIBE: http://bit.ly/2W7DQhS

Bài hát: ABC Song – The Alphabet song
Sáng tác: Phuong Quynh
Singer: Quin
Bản quyền thuộc về BINGO VA CAC BAN ☞ Vui lòng không reup

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *